customizedtrainingenconsultancy.nl maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voor het plaatsen van cookies is soms wel en soms geen toestemming nodig. Als u niet akkoord gaat met onze cookie statement dan plaatsen wij alleen de functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan ons cookie statement en privacy policy om meer te leren over onze cookies.

Coaching

Centraal in het Customized coachingtraject staat: GROEI vanuit uw kracht. Met behulp van het GROW-model helpen we u bij het verbeteren van uw prestaties door meer bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef op te bouwen. Binnen onze coaching zorgen we voor precies de juiste balans tussen mensgerichtheid en resultaatgerichtheid. Een aanpak die – zo leert de ervaring ons – zeer krachtig werkt.

Onze meerwaarde in coaching

Mensen vormen het grootste vermogen van een onderneming. Hoe u en uw mensen presteren is afhankelijk van de stijl van uw leiderschap en management. In onze visie leidt een coachende stijl tot de beste prestaties.
Met een persoonlijke en pragmatische aanpak van coaching stimuleert Customized u en uw mensen om hun kracht te ontdekken en te ontwikkelen. De mogelijkheden van de toekomst staan hierbij centraal, niet de fouten uit het verleden. Samen met u richten wij ons op de volgende doelen:

  • Het bevorderen van de prestaties
  • Het verhogen van de motivatie
  • Mensen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen
  • Prestatiebelemmerende factoren wegnemen
  • Inzicht, zelfkennis en zelfvertrouwen vergroten

Werkwijze coaching

Elk coachingtraject start met een intakegesprek. Dat gesprek gebruiken we om overeenstemming met u te bereiken over de visie, werkwijze, de wederzijdse verwachtingen, de doelen en mogelijke inhoudelijke thema’s. Het is immers van groot belang dat de afspraken die we met u maken eenduidig zijn en goed voelen. Dit intakegesprek is de basis voor een prettige en constructieve samenwerking.

Met behulp van het GROW-model doorlopen we met u en uw organisatie de verschillende fasen van de gewenste resultaten:

Goal: Doel

Wat wilt u bereiken?

Reality: Stand van zaken/feiten

Hoe ziet de situatie er nu uit?

Options: Diverse mogelijkheden

Welke alternatieven heeft u?

Will: Actie

Welke mogelijkheid gaat u uitproberen in de praktijk?

Onze coaching is erop gericht om u als gecoachte zelf de verantwoordelijkheid en regie over het eigen leerproces te laten nemen (if it is to be, it is up to me).

Aan het eind van elke coachingsessie krijgt u een persoonlijk opdracht waarmee u zelf aan de slag gaat. U maakt bovendien na elke sessie een reflectieverslag en brengt het geleerde direct concreet in de praktijk.

Na 5 sessies is er een tussentijdse evaluatie met u en de eventueel betrokken manager (als het coachingtraject via uw bedrijf loopt). In deze evaluatie kijken we samen naar de resultaten die u heeft behaald en de ontwikkeling die u heeft doorgemaakt.

Deze methode van coaching stemmen we zoveel mogelijk af op úw ontwikkelproces. Bovendien coacht Customized niet op een oplossing of vraag, maar op het achterliggende thema.